.architecture
.architektur
 

Ashihara, Yoshinobu (Yoshinobu Ashihara Architect & Associates)  
TOKYO METROPOLITAN ART SPACE
1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
1990, 49.739mē
[Architectural Map of Tokyo] Seite | page 134
SONY BUILDING
5-3-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
1966, 8.811mē
[Architectural Map of Tokyo] Seite | page 111

>

Kanji
anklicken,
um sie
größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.