.architecture
.architektur
 

Ohe, Tadasu (PLANTEC)
SANKYO NEW HEADQUARTER BUILDING TOKYO
3-29-14 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
1998, 9.397mē
[Architectural Map of Tokyo, Part 2] Seite | page 51
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT OFFICE COMPLEX
1-17-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
1996, 9.304mē
[Architectural Map of Tokyo, Part 2] Seite | page 117
MURAKAMI-KAISHINDO
27 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
1990, 2.085mē
[Architectural Map of Tokyo] Seite | page 53

>

Kanji
anklicken,
um sie
größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.