.architecture
.architektur
 

Yamada, Mamoru  
KYOTO TOWER   www.kyoto-tower.co.jp
+ Tanahashi Studio, Kyoto University
Karasuma-dori, Shichijo-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto
1964, 1.038m²
[Architectural Map of Kyoto] Seite | page 26

>

Kanji
anklicken,
um sie
größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.