24.07.2004

        1/41-4
Tokio - Jingumae, Meiji dori

1 2
3 4