04.09./
11.09.2004

 
1
Tokio - Harajuku

2-3
Tokio - Yoyogi

1 2
  3