11.10.2004

        1/31-5
Tokio - Shiodome

1   2   3
4     5