10.12.2004

 1-2
Tokio -
Akasaka

3
Tokio -
Shinagawa,
Shinkansen-
Strecke

4
Tokio -
Shinagawa,
Blick nach
Odaiba

1 2
3 4